Binnenkort vers nieuws!

Deze site is op dit moment niet actief. Voor informatie over het onderzoek naar vrouwenalba amicorum kunt u terecht op de site van Sophie Reinders onder het kopje onderzoek.

This siteis no longer active. For information on the research into women’s alba amicorum please visit the site of Sophie Reinders.